Celeb & Customer Review

บรรยากาศ วัตถุดิบคุ้มเกินราคา  Uni Zuwaikani Ankake

บรรยากาศ วัตถุดิบคุ้มเกินราคา  Uni Zuwaikani Ankake อูนิสายพันธุ์บาฟุน เสิร์ฟคู่กับเนื้อปู Zuwai ราดด้วยซอส Ankake มาพร้อมไข่ปลาแซลมอน กินคู่กับซุปสูตรทางร้านคือเลิศ